Comitè Científic

Coordinador Oncologia Gastro-Enterològica Dr. Xavier Bessa Caserras.
Parc Salut Mar, Barcelona
xbessa@psmar.cat
Gastroenterologia bàsica Dra. Mª Rosa Sarrias.
Institut d’Investigacions en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol, Badalona.
mrsarrias@igtp.cat
Esòfag, Estómac, Intestí i Trastorns funcionals Dra. Silvia Carrión.
Hospital de Mataró
silviacarbol20@hotmail.com
Hepatologia bàsica    Dra. Mar Coll Loperena.
Hospital Clínic, Barcelona.
mdcoll@clinic.cat
Malaltia Inflamatòria Intestinal Dra. Lucía Márquez Mosquera
Parc Salut Mar, Barcelona
lmarquez@psmar.cat
Hepatitis víriques Dra. Rosa Mª Morillas Cuí.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona
rmorillas.germanstrias@gencat.cat
Cirrosi i altres hepatopaties Dra. Cristina Solé.
Hospital Universitari Parc Taulí
csole@tauli.cat
Endoscòpia i Pàncrees  Dr. Ignasi Puig
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
ignasipuig@gmail.com
Oncologia Hepàtica Dr. Alejandro Forner
Hospital Clínic de Barcelona
AFORNER@clinic.cat