Detall de l'activitat

Octubre
11
2012
Curs de formació continuada en Digestologia 2012-2013
Curs
Societat Catalana de Digestologia
Des de l'11 d'octubre fins al 13 de juny de 2013|Sala 3|
11-10-2012 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Sessió conjunta amb la Societat Catalana de Pàncrees. Tractament del dolor pancreàtic. Pancreatitis i càncer ( Sessió )
Moderador/a: Xavier Molero Richard. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Avenços en el coneixement fisiopatològic. Implicacions terapèutiques
Ponent: Christian Dürsteler. Hospital del Mar, Barcelona
Recomanacions mèdiques
Ponent: Hannah de León Suero. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Actuacions endoscòpiques de suport
Ponent: Oriol Sendino García. Hospital Clínic, Barcelona
Opcions quirúrguques del tractament del dolor pancreàtic
Ponent: Jorge Juan Olsina Kissler. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
08-11-2012 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Optimització de l'ús de biològics a la malaltia inflamatòria intestinal ( Sessió )
Moderador/a: Xavier Aldeguer Mante. Hospital Universitari Josep Trueta, Girona
Monoteràpia vs Combo. Evidència científica
Ponent: Miriam Mañosa Ciria. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
Situacions especials: Embaràs i colitis ulcerosa greu.
Ponent: Marta Piqueras Cano. Consorci Sanitari de Terrassa
Fins quan cal mantenir el tractament?
Ponent: Margarita Menacho Viladot. Hospital universitari Joan XXIII, Tarragona
13-12-2012 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Cas Tancat ( Cas clínic )
Moderador/a: Lucas Ilzarbe Sánchez. Hospital del Mar, Barcelona
Dolor abdominal en pacient amb celiaquia
Presentador/a: Noemí Caballero de García. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
Dona de 39 anys amb símdrome tòxica, anèmia, insuficiència renal i ulceracions amb afectació segmentària de còlon ascendent i ili terminal
Presentador/a: Empar Sainz Arnau. Hospital Mútua de Terrassa
Dolor abdominal a hipocondri dret, febre i icterícia en pacient jove
Presentador/a: Joana Villaverde Haro. Hospital del Mar, Barcelona
10-01-2013 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Seguiment i maneig de l' esòfag de Barrett ( Sessió )
Moderador/a: Glòria Fernández Esparrach. Hospital Clínic, Barcelona
Són tots els esòfags de Barrett iguals?
Ponent: Ignasi Elizalde Frez. Hospital Clínic, Barcelona
Tractament endoscòpic: quan i quin
Ponent: Carles Guarner Argente. Hospital de Sant Pau , Barcelona
Paper de la cirurgia antireflux
Ponent: Mònica Miró Martín. Hospital Universitari de Bellvitge
14-03-2013 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Encefalopatia hepàtica ( Sessió )
Moderador/a: Germán Soriano Pastor. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Aspectes fisiopatològics de l'enfalopatia hepàtica
Ponent: Rita Garcia. Hosptial Clínic, Barcelona
Deteriorament cognitiu en els pacients amb cirrosi
Ponent: Eva Román. Hospital de Sant Pau, Barcelona
Tractament de l'encefalopatia hepàtica
Ponent: Joan Córdoba Cardona. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
11-04-2013 | 19:00 - 21:00 | Sala 10
19:00 - 21:00Diagnòstic diferencial en patologia digestiva: presentació d'un cas obert ( Cas clínic )
Discussor/a: Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
Moderador/a: Ingrid Ordàs Jiménez. Hospital Clínic, Barcelona
Presentador/a: Edyta Tulewicz. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Presentador/a: Luis Yip. Hospital de Sant Pau , Barcelona
09-05-2013 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Ictericia obstructiva neoplàsica (una perspectiva endoscòpica) ( Sessió )
Moderador/a: Albert Pardo Balteiro. Hospital universitari Joan XXIII, Tarragona
Diagnòstic: ecoendoscòpia i CPRE
Ponent: Oriol Sendino García. Hospital Clínic, Barcelona
Tractament: CPRE i pròtesis biliars
Ponent: Cristina Gómez Oliva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Tractament: tècniques guiades per ecoendoscòpia
Ponent: Joan Gornals Soler. Hospital Universitari de Bellvitge
13-06-2013 | 19:00 - 21:00 | Sala 3
19:00 - 21:00Actualització en el tractament de l'Hepatitis C ( Sessió )
Moderador/a: Mercè Vergara Gómez. Corp. Sanitària Parc Taulí, Sabadell
Avaluació diagnòstica del pacient amb hepatitis crónica per virus C. Quins paràmetres son importants per pendre la decisió de tractar?
Ponent: Carme Baliellas Comellas. Hospital Universitari de Bellvitge
Paper d'infermeria en el tractament de l'hepatitis C. Programa educacional per prevenir i controlar els efectes adversos
Ponent: Maria Lopez Parra. Infermera del Hospital de dia de hepatodigestiu de Parc Tauli Sabadell
Resultats obtinguts en la pràctica clínica amb el tractament antiviral en l'hepatitis C. Efectes adversos i factors de risc pel seu desenvolupament