Detall de l'activitat

Màster de formacio permanent en Patologia de l'Aparell Digestiu, 2023-2027 (Any 2023-2024)
Societat Catalana de Digestologia, Universitat de Lleida
24 d'octubre de 2023 a 26 de juny de 2027
Dirigeixen:
Maria Esteve Comas. Hospital Mutua Terrassa
Xavier Calvet Calvo. Corporació Sanitària Parc Taulí
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 60.00 ECTS
Curs 2023-2024:
1er. mòdul: 24/10/2023 a 30/06/2024

Curs 2024-2025:
2on. mòdul: 24/10/2024 a 08/07/2025
3er. mòdul:  24/10/2024 a 09/07/2025
4rt. mòdul: 24/10/2024 a 01/02/2025
Mòdul TFM: 01/04/2025 a 11/06/2025
Data de presentació i defensa del TFM: 26/06/2025

Dimarts, 24 d'octubre de 2023 | 00:00 - 23:00

Programa avalat per: 

00:00 - 23:00
Mòdul 1_Assignatura 1_Maneig de les grans síndromes digestives > Virtual - Mòdul 1
00:00 - 23:00
Mòdul 1_Assignatura 2_Patologia gastro-esofàgica i habilitats de comunicació professional > Virtual - Mòdul 1
Dijous, 24 d'octubre de 2024 | 00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
Mòdul 2_Assignatura 3_Inflamació intestinal > Virtual - Mòdul 2_Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal
00:00 - 23:00
Mòdul 2_Assignatura 4__Malalties funcionals, tumors intestinals i endoscòpia bàsica > Virtual - Mòdul 2_Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal
00:00 - 23:00
Mòdul 3_Assignatura 5_Hepatitis i cirrosi hepàtica > Virtual - Mòdul 2_Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal
00:00 - 23:00
Mòdul 3_Assignatura 6_Malalties metabòliques, vasculars i tumorals del fetge i patologia biliar. Metodologia de la recerca en aparell digestiu > Virtual - Mòdul 2_Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal
00:00 - 23:00
Mòdul 4_Assignatura 7_Maneig de la patologia del pàncrees i la via biliar > Virtual - Mòdul 2_Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal
00:00 - 23:00
Mòdul 5_Realització, presentació i defensa TFM > Virtual - Mòdul 2_Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal