Abstracts

Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que trobareu fent clic aquí.

Seguiu les instruccions donades. Una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar i modificar automàticament la comunicació fins a la data límit de presentació. Desprès d’aquesta data podreu consultar l’acceptació, així com el tipus de presentació, hora i dia.

IMPORTANT: Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça  e-mail es correcta, us caldrà per poder accedir a la comunicació i posteriorment comprovar la seva acceptació.

Imprescindible:

  • Indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Industria.
  • Mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.

Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, feu clic aquí

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es penjaran durant tot el Congrés en l’espai habilitat per aquesta finalitat. Porteu 3 diapositives del mateix per si es escollit per la seva presentació oral.
Recordeu-vos de portar els elements necessaris per la col·locació dels mateixos.

Les comunicacions acceptades per ser presentades oralment tindran, com a màxim, 10’ i hauran de fer-se amb l’ajut de projecció amb Power Point.

Extensió màxima de l’abstract entre 250 i 300 paraules.

El programa no accepta imatges ni taules. 

Data límit per a la presentació de comunicacions: 1 de novembre de 2010

Desprès d’aquesta data no es podrà fer cap modificació en la comunicació, ni en els autors de la mateixa.

A partir del dia 17 de novembre i utilitzant la vostra referència podreu consultar l’estat de la vostra comunicació.

Quan una comunicació sigui acceptada, caldrà que el primer autor s’inscrigui en un termini de 20 dies per no perdre l’opció a la subvenció al Congrés.

Data límit per inscripcions subvencionades 14 de desembre de 2010

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2010