Comitès

Junta Directiva   Comitè Científic

President: Pere Ginès Gibert
Vicepresident: Montserrat Forné Bardera
Secretari: Isabel Cirera Lorenzo
Vicesecretari: Albert Pardo Balteiro
Vocal 1er: Miriam Mañosa Ciria
Vocal 1er: M. Rosa Rota Roca
Carolina Malagelada Prats
Marco Antonio Alvarez Gonzalez

 

- Cirrosi
German Soriano Pastor. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

- Endoscòpia i Pàncrees
Ferran Gonzalez-Huix. H. Dr. Trueta.Girona

- Hepatitis
Xavier Torras Colell. H. Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

- Malaltia Inflamatòria Intestinal
Miquel Sans Cuffí. H. Clínic. Barcelona

- Oncologia
Francisco Rodriguez Moranta. H. Clínic. Barcelona

- Trastorns Funcionals Esòfag-Estòmac
Jordi Serra Pueyo. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

Secretaria Científica   Secretaria Tècnica

Dra. Isabel Cirera
Sra. M.Carmen Valverde

 

M. Carmen Valverde - L'Acadèmia
Departament d'Activitats i Congressos
C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93.203.07.16 - FAX 93.212.35.69
mcarmenvalverde@academia.cat
www.scdigestologia.org
Inscripcions: lourdescampanya@academia.cat

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2010