Informació i inscripcions

>> Inscripció online

Inscripcions

La inscripció és gratuïta per als Membres Jubilats de la societat.

La inscripció i l’allotjament (en habitació doble compartida) són gratuïts pels residents i becaris que siguin socis de la Societat Catalana de Digestologia i primers signants de comunicacions o pòsters acceptats, sempre que acreditin la seva condició de metges residents o becaris.

També es finançaran els becaris no metges, primers signants de comunicació acceptada, sempre que acreditin la condició de becaris i de no metges.

Els socis que no siguin residents  i que siguin primers signants de comunicació acceptada, tindran la  inscripció gratuïta però no l’allotjament.

Els primers signants de comunicacions acceptades i subvencionats per la Societat Catalana de Digestologia, per poder gaudir de la subvenció hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació,  acreditant la seva condició. La organització admet que indiquin amb qui volen compartir la habitació entra la resta de primers signants.

La inscripció inclou: l’assistència al curs de postgrau i sessions científiques del congrés, cafès entre sessions, dinars de benvinguda i de treball i sopar del congrés, així com els corresponents certificats d’assistència, de crèdits de Formació Continuada, així com de presentació de comunicació.

Per a fer efectiva la inscripció cal enviar la butlleta d’inscripció a “FACMSCB Societat Catalana de Digestologia”. lourdescampanya@academia.cat

>> Descarregar butlleta d'inscripció - versió català (pdf - 65 KB)   ||   >> Descarregar butlleta d'inscipció - versió castellà (pdf - 65 KB)

o podeu complimentar la inscripció online clicant aquí.

Si necessiteu allotjament adreceu-vos directament a : www.iltridaonline.com/digestologia o Formulari Allotjament Hotels

Comunicacions

El formulari oficial per a l’enviament dels resums així com les instruccions per a la seva confecció, els trobareu clicant aquí.

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es penjaran durant tot el Congrés en l’espai habilitat per aquesta finalitat. Recordeu-vos de portar els elements necessaris per la seva col·locació. Un dels autors haurà d’estar al costat del pòster durant tota la sessió per respondre les preguntes que es puguin formular. També haurà de portar un mínim de 3 diapositives per si el seu pòster és seleccionat per la Sessió Comentada de Pòsters

Data límit per la presentació de comunicacions: 1 de novembre de 2010

Premis

S’atorgaran dos premis de 1.200 €. Un a la millor comunicació oral i l’altre al millor pòster.

Sopar de Congrés

A celebrar divendres 28 de gener, a les 21.30 h.

Exposició Comercial

Paral·lela a les activitats del Congrés es celebrarà una mostra de productes i materials relacionats amb l’event, on seran servits els cafès entre sessions.

Inscripció i Pagament

La inscripció  i el pagament es podrà fer per via electrònica, clicant aquí  
Per transferència al Banc de Sabadell - compte 0081 0377 93 0001172322. indicant com a concepte de la transferència el nom de l’inscrit, i enviant el butlletí d’inscripció junt al comprovant de la transferència, a la secretaria tècnica Fax. 93 2123579.

O enviant un xec bancari nominal en favor de “FACMSCB SC Digestologia” junt al butlletí d’inscripció

Acreditació

 

Reconeixement d’Interès Sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

En procés d’acreditació per el CCFCPS
(Consell Català de Fornació Continuada Professions Sanitàries )

 

 

 

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2010