Presentació

Benvolguts col·legues

Com cada any la Junta de la Societat Catalana de Digestologia té el plaer d’anunciar tant als socis com a tots els altres professionals interessats en la patologia hepàtica i digestiva el Congrés de la nostra Societat, en la seva XX edició, que es celebrarà a l’Auditori Palau de Congressos La Llotja, de Lleida, els dies 27, 28 i 29 de Gener de 2011.

En un moment en que la investigació sobre les malalties digestives i hepàtiques avança a un ritme vertiginós, el Congrés de la nostra Societat representa una excel•lent oportunitat per actualitzar els nostres coneixements, així com un fòrum per la presentació dels darrers resultats obtinguts per els grups de recerca del nostre país i per la interacció entre els professionals dels diferents centres.

El programa ha estat elaborat perquè sigui d’interès per tots els professionals, amb independència del seu àmbit de treball (hospitalari o extrahospitalari) o activitat clínica (patologia hepàtica i/o digestiva), així com per els metges en formació. Com altres anys, el Congrés constarà del Curs de Postgrau, 4 sessions de comunicacions orals, sessió de pòsters i simposis sobre malalties hepàtiques i digestives específiques. Novetats importants d’aquest any són la presentació de documents de posicionament de la Societat sobre determinades tècniques, enguany la elastografía hepàtica transitòria i la càpsula endoscòpica, i la presentació dels resultats d’un estudi per analitzar les necessitats d’especialistes d’Aparell Digestiu a Catalunya.

Finalment, en nom de tota la Societat vull agrair el suport que hem obtingut per part dels nostres patrocinadors que han fet possible, un cop més, que puguem organitzar un congrés d’un alt nivell científic i docent.

Esperem poder-vos donar la benvinguda a Lleida per participar en el Congrés.

 

Pere Ginès i Gibert
President

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2010