Abstracts

Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que trobareu fent clic aqui.

Seguiu les instruccions donades. Una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar i modificar automàticament la comunicació fins a la data límit de presentació. Desprès d’aquesta data podreu consultar l’acceptació, així com el tipus de presentació, hora i dia.


IMPORTANT:

Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail es correcta, us caldrà per poder accedir a la comunicació i posteriorment comprovar la seva acceptació.


Imprescindible:

  • Indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Industria.
  • Mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.

Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, feu clic aquí..

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es penjaran durant tot el Congrés en l’espai habilitat per aquesta finalitat. (La mida del pòster es 90 d’ample per 1,20 d’alçada (mides màximes suggerides).

Recordin portar els elements necessaris per a la col·locació del pòster.

Haurà d’estar penjat abans de les 12:20 del divendres 31 de gener de 2014, (per la visita i Sessió de Pòsters)

Hauran de portar 3 diapositives, per si el seu pòster es seleccionat per a la Sessió Comentada de Pòsters, del dissabte 1 de Febrer de 2014.

L’autor haurà d’estar junt al pòster durant la sessió, per respondre a les preguntes que se li puguin formular.

Els recordem que tots els pòsters opten a un premi al Millor Pòster presentat en el XXIII Congrés

Els pòsters hauran d’estar recollits abans de les 14:00 hores de dissabte. S’entén que els que no estiguin recollits es perquè no els volen conservar i es poden llençar

Les comunicacions orals tindran, com a màxim, 10’ i hauran de fer-se amb l’ajut de projecció amb Power Point.

Extensió màxima de l’abstract 300 paraules.

El programa no accepta imatges ni taules.

Data límit per a la presentació de comunicacions: 7 de novembre de 2013

Desprès d’aquesta data no es podrà fer cap modificació en la comunicació, ni en els autors de la mateixa.

A partir del dia 18 de novembre i utilitzant la vostra referència podreu consultar l’estat de la vostra comunicació.

Quan una comunicació sigui acceptada, caldrà que el primer autor s’inscrigui en un termini de 20 dies per no perdre l’opció a la subvenció al Congrés.

Data límit per inscripcions subvencionades 14 de desembre de 2013

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2012