Comitès

Junta Directiva   Comitè Científic

President: Rafael Campo Fernandez de los Rios
Vicepresident: Jordi Guardiola Capon
Secretari: Esther García Planella
Vicesecretària: Montserrat Garcia Retortillo
Vocals:: Manuela Hombrados Verde
Maria Pellise Urquiza
Victoria Andreu Solsona
Marta Piqueras CanoSecretaria Tècnica

Enric Clarella - L'Acadèmia
Departament d'Activitats i Congressos
C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93.203.18.52 - FAX 93.212.35.69
enricclarella@academia.cat
www.scdigestologia.org
Inscripcions: lourdescampanya@academia.cat

 

Cirrosi:
German Soriano Pastor. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Endoscòpia i Pàncrees:
Joan Gornals Soler. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Hepatitis
Mercè Vergara Gómez. Consorci Sanitari Parc Tauli. Sabadell.

Malaltia Inflamatòria Intestinal
Francesc Casellas Jorda. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
Eva Sese Abizanda. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Oncologia
Virginia Piñol Sanchez. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona.

Esòfag, Estòmac i Transtorns funcionals
Jordi Serra Pueyo. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2012