Informació i inscripcions

>> Inscripció online

Inscripció i Pagament

La inscripció es gratuïta per als Membres Jubilats de la societat.

També serà gratuïta per a tots els socis que siguin primers signants d’una comunicació acceptada.

L’allotjament (en habitació doble compartida) serà gratuïta pels socis primers signants de comunicació acceptada que acreditin la seva condició de residents o becaris.

Els primers signants de comunicacions acceptades i subvencionats per la Societat Catalana de Digestologia, per poder gaudir de la subvenció hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació, acreditant la seva condició.

La organització admet que indiquin amb qui volen compartir la habitació entra la resta de primers signants.

En cas contrari el repartiment d’allotjaments anirà a càrrec de la organització.

La inscripció s’ha de fer per via electrònica a través del formulari on line que trobareu aqui.

També podeu accedir per la pàgina web de la Societat www.scdigestologia.org

Per pagaments amb transferència: Banc de Sabadell - compte 0081 0377 93 0001172322. indicant com a concepte de la transferència el nom de l’inscrit, i enviant el comprovant de la transferència, a la secretaria tècnica: lourdescampanya@academia.cat Fax. 93 2123579.

La inscripció inclou: l’assistència al curs de postgrau i sessions científiques del congrés, cafès entre sessions, dinars de benvinguda i de treball i sopar del congrés, així com els corresponents certificats de presentació de comunicació

El certificats d’assistència, els podran imprimir directament els inscrits, entrant a la web del congrés i seguint les indicacions que rebran. Per aquest motiu es molt important posar correctament el nom que vulguin que consti i imprescindible posar el DNI a la butlleta d’inscripció.

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2012